Polityka prywatności i przetwarzania danych dla firmy „Taurus Extreme Seweryn Drobisz”

 1. Wprowadzenie Niniejsza Polityka Prywatności i Przetwarzania Danych („Polityka”) opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę „Taurus Extreme Seweryn Drobisz”, z siedzibą przy ul. Cichociemnych 18/8, 44-122 Gliwice, w związku z korzystaniem przez użytkowników z usług oferowanych przez firmę, w tym zapisów na usługi poprzez formularz kontaktowy.
 2. Administrator danych Administratorem Danych Osobowych jest firma „Taurus Extreme Seweryn Drobisz”, z siedzibą przy ul. Cichociemnych 18/8, 44-122 Gliwice. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: taurusextreme.info@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby firmy.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkowników w formularzu kontaktowym, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail („Dane Osobowe”). Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji usług oferowanych przez firmę, w tym zapisu na treningi oraz udzielenia wszelkich informacji na temat oferty treningowej w Taurus Extreme. Kontakt może nastąpić drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażona poprzez wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego.
 5. Odbiorcy danych Dane Osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia usług, takim jak np. dostawcy usług IT, księgowi czy prawnicy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
 6. Okres przechowywania danych Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez czas wymagany przez przepisy prawa.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą Użytkownik, którego dane są przetwarzane, ma prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Bezpieczeństwo danych Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, a także przed dostępem osób nieuprawnionych.
 9. Zmiany w Polityce Prywatności Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownicy zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach na stronie internetowej firmy. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z treścią Polityki Prywatności.
 10. Kontakt W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, przetwarzania danych osobowych lub realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Administratorem Danych za pośrednictwem: a) adresu e-mail: taurusextreme.info@gmail.com, b) adresu korespondencyjnego: ul. Cichociemnych 18/8, 44-122 Gliwice.
 11. Pliki cookies Strona internetowa firmy „Taurus Extreme Seweryn Drobisz” może korzystać z plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika. Wykorzystywane są w celu ułatwienia korzystania z witryny, dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby zablokować zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu. Informacje o sposobie zmiany ustawień dla poszczególnych przeglądarek można znaleźć na stronach ich producentów. Blokowanie plików cookies może jednak wpłynąć na funkcjonalność i wygodę korzystania ze strony internetowej.